ตะกร้าสินค้า
สินค้า ราคา จำนวน รวม
01-Y-VCT44 สาย VCT 4 CORE "YAZAKI" Size 4x4 Sq.mm. 70.00 1,400.00
01-C-CV สาย #CV "CTW" (CV 1x50 Sq.mm.) 0.00 0.00
09-F1038 ฟิวส์ #10x38 (MM) (6 Amp.) 0.00 0.00
09-FE16 ฟิวส์ #E-16 (6 Amp.) 0.00 0.00
01-Y-VSF1 สาย IV(F) 1 Sq.mm. "YZK" (BLUE ฟ้า) 0.00 0.00
01-C-NYY22.5 สายIEC10(NYY) 2 CORE "CTW" Size 2x2.5 Sq.mm. 40.00 4,000.00
01-Y-VCT21 สาย VCT 2 CORE "YAZAKI" Size 2x1 Sq.mm. 15.00 300.00
01-TU-VCT สาย #IEC53 (VCT) "THAI UNION" (2x0.75 Sq.mm.) 0.00 0.00
#DS042 ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวกันน้ำ"CLIPSAL" 20mm. 12.00 12.00
01-Y-NYY41.5 สายIEC10(NYY) 4 CORE "ัYAZAKI" Size 4x1.5 Sq.mm. 30.00 1,500.00
21-K-CTSP แป้นรับรางเทย์พ่นสี #CTSP "KJL" 0.00 0.00
03-S-LC1D คอนแทคเตอร์ #LC1-D "SND" (LC1D50) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15' AND 5521 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5521=5521) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND 'NtrF'='NtrF) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15') AND 5521 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5521=5521) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND ('PiGX'='PiGX) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15 AND 5521 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5521=5521) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(113)))) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15) AND 5521 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5521=5521) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND (4445=4445) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15 AND 3617=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3617=3617) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- rOpm) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15' AND 3617=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3617=3617) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'nTYy'='nTYy) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15') AND 3617=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3617=3617) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('KVgc'='KVgc) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15 AND 3617=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3617=3617) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC)) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15) AND 3617=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3617=3617) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (9677=9677) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15 AND (SELECT 1461 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a7171,(SELECT (ELT(1461=1461,1))),0x716a626271,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS GROUP BY x)a)-- VmbX) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15' AND (SELECT 1461 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a7171,(SELECT (ELT(1461=1461,1))),0x716a626271,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS GROUP BY x)a) AND 'Mwny'='Mwny) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15') AND (SELECT 1461 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a7171,(SELECT (ELT(1461=1461,1))),0x716a626271,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS GROUP BY x)a) AND ('fRoB'='fRoB) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15 AND (SELECT 1461 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a7171,(SELECT (ELT(1461=1461,1))),0x716a626271,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS GROUP BY x)a)) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15) AND (SELECT 1461 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a7171,(SELECT (ELT(1461=1461,1))),0x716a626271,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS GROUP BY x)a) AND (1902=1902) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15'SnLZdE<'">FKqBJt) 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15(,()).'.)") 0.00 0.00
07-SS-A96 แอมป์มิเตอร์ "SS" (A96155/15) 0.00 0.00
07-HEW-A8060 แอมป์มิเตอร์ “80x80” 60A “HEW” 50.00 50.00
07-MS-SX1A31N มิเตอร์วัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์(รุ่นอัตโนมัติ) รุ่นSX1-A31N 670.00 670.00
01-Y-VCTG44 สาย VCT-GRD 4 CORE "YAZAKI" Size 4x4/4 Sq.mm. 107.00 5,350.00
01-Y-VCTG31 สาย VCT-GRD 3 CORE "ัYAZAKI" Size 3x1/1 Sq.mm. 15.00 750.00
01-Y-VCTG24 สาย VCT-GRD 2 CORE "ัYAZAKI" Size 2x4/4 Sq.mm. 49.00 980.00
10-AL-AJ324 ปลั๊กกลางทาง 3P+E/32A. "AKL" (4P+E) 0.00 0.00
11-S-ZB4BS14 หัวสวิทช์ #ZB4-BS14 "SND" 0.00 0.00
02-MS-250SV4 เบรคเกอร์ #NF250SV 4 POLES(4P) 7,500.00 7,500.00
01-TU-VCT สาย #IEC53 (VCT) "THAI UNION" (4x2.5 Sq.mm.) 0.00 0.00
22-CE ข้อต่อย้ำปลายสาย แบบเดี่ยวหุ้ม #CE CE1.0-8 159.00 159.00
เซอร์กิตเบรกเกอร์RCBOชนิด 1 Pole 30mA (ขนาด 10kA) (QO110C010RCBO30(1P/10A)) 2,355.00 2,355.00
05-CKC-JW ซัพพลาย #JW "CKC" (JW25024) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (WHITE สีขาว) 0.00 0.00
15-ASK-B3 กระดิ่ง 3" (220V) "ASAKI" 0.00 0.00
01-Y-VSF1.5 สาย THW(f) 1.5 Sq.mm. "YZK" (RED แดง) 0.00 0.00
01-TU-VCT สาย #IEC53 (VCT) "THAI UNION" (3x4 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-Y-VSF6 สาย IV(F) 6 Sq.mm. "YZK" (BLUE ฟ้า) 0.00 0.00
02-ABB-XT1NR เบรกเกอร์ #XT1N (3P) "ABB" (50 Amp.) 0.00 0.00
25-BD-MB พลาสติกกันบาด #MB (1.6MM) "BD" (2.4 MM.) 0.00 0.00
29-F4A220 พัดลมระบายอากาศสี่เหลี่ยม 4" (220V) (6 นิ้ว) 0.00 0.00
15-ET-EBL2-24D ออด #EBL-2 (24VDC) "ETEN" 0.00 0.00
01-GL-VCT สาย #IEC53 (VCT) "G-L" (2x4 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-GL-VCT สาย #IEC53 (VCT) "G-L" (3x1.5 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-C-THW10BK สาย #THW "CTW" (240 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-Y-VCT34 สาย VCT 3 CORE "YAZAKI" Size 3x4 Sq.mm. 55.00 55.00
09-AL-F00 ฟิวส์ใบมีด #NH-00 (GL) "AKL" (150Amp.) 0.00 0.00
15-T-TBN ออดลอย #TBN "TEND" (220V) 0.00 0.00
01-C-THW6 สาย THW 6 Sq.mm. "CTW" (YELLOW สีเหลือง) 0.00 0.00
09-AL-F1038 ฟิวส์ #10X38 (MM) "AKL" (6Amp.) 0.00 0.00
01-Y-VCT42.5 สาย VCT 4 CORE "YAZAKI" Size 4x2.5 Sq.mm. 48.00 960.00
01-ERW-DW สายดรอปวาย "ERW" (2x0.65 m.) 0.00 0.00
01-TPH4C สายต่อหูโทรศัพท์กับเครื่ิอง 0.00 0.00
02-MS-800HEW3 เบรคเกอร์ #NF800HEW 3 POLES(3P) 27,070.00 27,070.00
03-ABB-UA30 เบรกเกอร์ #UA30-30-11 "ABB" (UA50-30-11) 0.00 0.00
01-Y-VCTG41 สาย VCT-GRD 4 CORE "YAZAKI" Size 4x1/1 Sq.mm. 40.00 800.00
27-P-WEG7901 ฝาพลาสติกกันน้ำ #WEG-7901 "PNSN" (1 ช่อง) 0.00 0.00
01-GL-VCT สาย #IEC53 (VCT) "G-L" (3x2.5 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-C-THW1.5 สาย THW 1.5 Sq.mm. "CTW" (BROWN สีน้ำตาล) 0.00 0.00
01-Y-VSF1 สาย IV(F) 1 Sq.mm. "YZK" (BROWN น้ำตาล) 0.00 0.00
14-PL-QVF133 โคมสปอตไลท์ #QVF-133 (150W) "PL" 0.00 0.00
01-C-THW10BK สาย #THW "CTW" (150 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-Y-THW2.5BK สาย THW 2.5 Sq.mm. "YZK" (BLACK สีดำ) 0.00 0.00
01-PD-TI4 สาย TIEV 4 "PD" (4Cx0.65MM.) 0.00 0.00
01-Y-VSF2.5 สาย IV(F) 2.5 Sq.mm. "YZK" (BLACK ดำ) 0.00 0.00
01-GL-VCT สาย #IEC53 (VCT) "G-L" (2x35 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-GL-VCT สาย #IEC53 (VCT) "G-L" (4x2.5 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-TU-THWA สาย THW-A "T-U" (THW-A 16 Sq.mm.) 0.00 0.00
27-P-WNG6801W ฝาพลาสติก #WNG-6801W "PNSN" (1 ช่อง) 0.00 0.00
01-C-THW2.5 สาย THW 2.5 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ) 0.00 0.00
01-GL-VCT สาย #IEC53 (VCT) "G-L" (2x0.75 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-GL-VCT สาย #IEC53 (VCT) "G-L" (2.2.5 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-NT-VFF สายคู่อ่อน "NATION (VFF 2x1.5 Sq.mm.) 0.00 0.00
01-C-THW6 สาย THW 6 Sq.mm. "CTW" (BROWN สีน้ำตาล) 0.00 0.00
01-C-THW10BK สาย #THW "CTW" (10 Sq.mm.) 0.00 0.00
23-GRCE แท่งกราวด์ (5/8"x6Ft.) 0.00 0.00
13-B-YX706 ขั้วหลอดแบบแป้นยึด #YX-706(E27) "BEC" 0.00 0.00
22-Y หางปลาแฉกเปลือย #Y (Y1.5-3S) 0.00 0.00
09-AL-F1038 ฟิวส์ #10X38 (MM) "AKL" (10Amp.) 0.00 0.00
23-KW-CR วันไทม์ "KW" (CR-135 (25Sq.mm.)) 0.00 0.00
01-NT-VFF สายคู่อ่อน "NATION (VFF 2x1 Sq.mm.) 0.00 0.00
14-LT7 โคมโรงงานปีกสะท้อนแสง (1x36W.) 0.00 0.00
18-AR-EMT ท่อ #EMT "AR" (1 inches) 0.00 0.00
02-MS-63CV2 เบรคเกอร์ #NF63CV(2POLES) "MS" (10A) 0.00 0.00
09-AL-F00 ฟิวส์ใบมีด #NH-00 (GL) "AKL" (50Amp.) 0.00 0.00
05-OR-MKS2P รีเลย์ #MKS-2P "OR" (MKS2P12A) 0.00 0.00
03-MS-ST21 คอนแทคเตอร์ #ST-21 "MS (ST-25) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ) 0.00 0.00
01-NT-VFF สายคู่อ่อน "NATION (VFF 2x2.5 Sq.mm.) 0.00 0.00
03-S-LADN คอนแทคเตอร์ #LA-DN (LADN02 2N/C) 0.00 0.00
10-P-WNG159237 ปลั๊กกราวด์คู่ # WNG15923-7 "PNSN" 0.00 0.00
27-F24 ฝาสังกะสีเอฟเอส 2x4" (2"x4" ปิดมิด) 0.00 0.00
03-S-LADN01 คอนแทคเตอร์ #LA-DN01 (LADN04 4N/C) 0.00 0.00
09-PT-F10383P ฐานฟิวส์ 10x38 (MM) 3P "PTEN" 0.00 0.00
23-WHI-B ลูกถ้วยหางหนู (เล็ก) 0.00 0.00
09-AL-F0050 ฟิวส์ใบมีด #NH-00 (50A/GL) "AKL" (100Amp.) 0.00 0.00
04-MS-THN20-2.5 โอเวอร์โหลด #THN20TA (2.5A) "MS" (5Amp.) 0.00 0.00
05-ABB-15K400V คาปาซิตี้ #15KVAR (400V) "ABB" (30K400V) 0.00 0.00
05-FT-SSR10AA รีเลย์ #SSR-10AA (VDC/VAC) "FT" (SSR-25VA) 0.00 0.00
22-YF1.5-3S หางปลาแฉกหุ้ม #YF1.5-3S (YF2.5-3S) 0.00 0.00
22-YF1.5-3S หางปลาแฉกหุ้ม #YF1.5-3S (YF1.5-3S) 0.00 0.00
03-S-LE1M35Q707 สตาร์ทเตอร์ #LE1-M35Q7-07 (LE1M35Q7-08) 0.00 0.00
27-P-WNG79038 ฝาพลาสติกกันน้ำ #WNG-7903-8 "PNSN" 0.00 0.00
02-MS-63CV2 เบรคเกอร์ #NF63CV(2POLES) "MS" (16A) 0.00 0.00
03-S-LADN01 คอนแทคเตอร์ #LA-DN01 (LADN31 3N/O,1N/C) 0.00 0.00
23-ES กราวด์รอตสี่แฉก 60x60x5x2000mm. 0.00 0.00
03-MS-ST100 คอนแทคเตอร์ #ST-100 "MS" 0.00 0.00
03-SM-3TF46221X คอนแทคเตอร์ #3TF4622-1XB4 "SM" 0.00 0.00
22-RF1.5-3 หางปลากลมหุ้ม #RF1.5-3 (RF6-6) 0.00 0.00
03-S-CAD32 คอนแทคเตอร์ #CAD-32 (3NO/2NC) "SND" 0.00 0.00
09-EG-30-0.5A ฟิวส์แก้ว #5x30 (MM) / 0.5A "EAGLE" (10Amp.) 0.00 0.00
03-FJ-SCN1 คอนแทคเตอร์ #SC-N1 "FUJI (SC-N2S) 0.00 0.00
17-SR-0305A ฟิตเทป #0305A (15M) "SAM ROCK" 0.00 0.00
16-MS-MS00 ตู้เหล็ก #00 20x30x15 cm. "MS" (30x45x17cm.) 0.00 0.00
น้ำหนักรวม 10000 กรัม
Promotion code
รูปแบบการจัดส่ง
รวม
1394 ฿53,911.00 THB