ตะกร้าสินค้า
สินค้า ราคา จำนวน รวม
01-Y-NYY195 สายIEC10(NYY) 1 CORE "ัYAZAKI" Size 1x95 Sq.mm. 259.00 259.00
01-C-THW2.5 สาย THW 2.5 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ) 0.00 0.00
02-ABB-A2C3 เบรคเกอร์ #A2C (3Poles) "ABB" (160A) 0.00 0.00
02-ABB-A1C3 เบรคเกอร์ #A1C(3Poles) "ABB" (125A) 0.00 0.00
04-S-LRD โอเวอร์โหลด #LRD "SND" (LRD12) 0.00 0.00
01-Y-VSF4 สาย IV(F) 4 Sq.mm. "YZK" (BLACK ดำ) 0.00 0.00
#E240/20/2 กล่องพักสาย2ทาง แบบลอย "CLIPSAL" 20mm. 15.00 15.00
02-ABB-A2N เบรคเกอร์ #A2N (3Poles) "ABB" (250A) 0.00 0.00
18-PN-I ท่อ #IMC "PANASONIC" 3/4inc. 280.00 2,800.00
01-Y-VCT41 สาย VCT 4 CORE "YAZAKI" Size 4x1 Sq.mm. 25.00 500.00
01-Y-VCTG31 สาย VCT-GRD 3 CORE "ัYAZAKI" Size 3x1/1 Sq.mm. 15.00 300.00
01-Y-VSF6 สายIEC02 VSF(THW-F) ยี่ห้อ "YAZAKI" Size 6 Sq.mm. 30.00 240.00
01-Y-VCTG21 สาย VCT-GRD 2 CORE "ัYAZAKI" Size 2x1/1 Sq.mm. 51.03 1,020.60
04-ABB-TF42 โอเวอร์โหลด #TF42 "ABB" (TF42-10) 0.00 0.00
01-C-NYY41.5 สายIEC10(NYY) 4 CORE "CTW" Size 4x1.5 Sq.mm. 42.00 42.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ ORDER BY 1-- zNNM) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ' ORDER BY 1-- iaJP) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ') ORDER BY 1-- KUwA) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ ORDER BY 1-- OFYP) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ) ORDER BY 1-- RgHA) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ AND 5272=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5272=5272) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- gfKq) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ' AND 5272=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5272=5272) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ') AND 5272=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5272=5272) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (&) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ AND 5272=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5272=5272) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ) AND 5272=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5272=5272) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (4908=4) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ AND 2978 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2978=2978) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(112)+CHAR(113)+CHAR(113)))-- JCqY) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ' AND 2978 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2978=2978) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(112)+CHAR(113)+CHAR(113))) AND 'VgAc'='VgAc) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ') AND 2978 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2978=2978) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(112)+CHAR(113)+CHAR(113))) AND ('XCew'='XCew) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ AND 2978 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2978=2978) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(112)+CHAR(113)+CHAR(113)))) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ) AND 2978 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2978=2978) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(112)+CHAR(113)+CHAR(113))) AND (9300=9300) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ AND 1799=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1799=1799) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- ypsJ) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ' AND 1799=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1799=1799) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'VmiQ'='VmiQ) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ') AND 1799=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1799=1799) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('eZPP'='eZPP) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ AND 1799=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1799=1799) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC)) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ) AND 1799=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1799=1799) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (6450=6450) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ AND EXTRACTVALUE(5606,CONCAT(0x5c,0x71706a7171,(SELECT (ELT(5606=5606,1))),0x717a707171))-- ugCu) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ' AND EXTRACTVALUE(5606,CONCAT(0x5c,0x71706a7171,(SELECT (ELT(5606=5606,1))),0x717a707171)) AND 'UZLT'='UZLT) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ') AND EXTRACTVALUE(5606,CONCAT(0x5c,0x71706a7171,(SELECT (ELT(5606=5606,1))),0x717a707171)) AND ('DLtY'='DLtY) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ AND EXTRACTVALUE(5606,CONCAT(0x5c,0x71706a7171,(SELECT (ELT(5606=5606,1))),0x717a707171))) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ) AND EXTRACTVALUE(5606,CONCAT(0x5c,0x71706a7171,(SELECT (ELT(5606=5606,1))),0x717a707171)) AND (5204=5204) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ'qmxmoz<'">mBGLfN) 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ(),(((').") 0.00 0.00
01-C-THW4 สาย THW 4 Sq.mm. "CTW" (BLACK สีดำ) 0.00 0.00
02-ABB-XT3SR เบรกเกอร์ #XT3S (3P) "ABB" (80 amp.) 0.00 0.00
01-Y-VCTG32.5 สาย VCT-GRD 3 CORE "ัYAZAKI" Size 3x2.5/2.5 Sq.mm. 33.00 1,650.00
01-Y-NYY416 สายIEC10(NYY) 4 CORE "ัYAZAKI" Size 4x16 Sq.mm. 165.00 2,310.00
Promotion code
รูปแบบการจัดส่ง
รวม
181 ฿9,136.60 THB