ไทยมงคลการไฟฟ้า - ร้านไฟฟ้า จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

0
E-mail : tmk.electric123@gmail.com
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก 083 233 4446  th en
สายไฟ
แมกเนติก คอนแทคเตอร์ & โอเวอร์โหลด
คอนเดนเซอร์ คาปาซิเตอร์ รีเลย์
อุปกรณ์ตรวจวัด & มิเตอร์
ซี.ที. คล้องสายไฟ & ฟิวส์ ฐานฟิวส์
ปลั๊ก & ฝาครอบพลาสติก
สวิทช์ ไมโครสวิทช์ & พ็อกซิมิตี้
หางปลา ปลอกหุ้มหางปลา & สลิป
โคมไฟ & หลอดไฟ & ขั้วหลอดไฟ
ท่อ ข้อต่อ & อุปกรณ์ท่อ
อุปกรณ์แรงสูง


ระบบไฟฟ้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในภาคอุตสาหกรรม และเป็นกำลังหลักของฐานผลิต เพราะหากระบบ ไฟฟ้าประสบปัญหา ไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิตรวมไปถึงก่อให้เกิดอันตรายเป็นอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลและประสบการณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ามากว่า 30ปี บริษัท ไทยมงคลการไฟฟ้า จำกัด หรือ TMK ได้เป็นส่วนหนึ่งของความ เป็นมาตรฐานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านไฟฟ้า และระบบไฟทุกประเภท สนับสนุนระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) โดยให้บริการสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสูงสุด

“ปลอดภัย”  ไม่ใช่นิยามสุดท้ายที่ผู้บริหาร TMK ต้องการ แต่ทางผู้บริหารต้องการคือ  การป้องกันก่อนเกิดเหตุ และเกิดประสิทธิภาพระยะ ยาว โดยใช้ทฤษฎี Deming Cycle (PDCA) คือการดำเนินกิจการคุณภาพตามหลักการ PLAN   DO   CHECK   ACT นั่นหมายถึงการ วางแผนความปลอดภัยที่มีความแม่นยำ ระบบที่คอยตรวจสอบจุดต่างๆ และมีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอให้รู้จริงและรับผิดชอบ อย่างเคร่งครัด แม้เจ้าของกิจการจะไม่ได้ประจำอยู่กับสถานประกอบการหรือโรงงาน ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลแต่อย่างใด

จากหลักการทั้งหมดที่กล่าวมาจะถูกรวบรวมอยู่ในแผนการปฎิบัติงานของทีมวิศวกรและทีมช่างของ TMK ที่ได้รับการฝึกฝน มีความเชี่ยว ชาญ ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และควบคุมโดยหัวหน้าวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมดังนั้น จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา ทุกๆครั้งที่ท่านต้องทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 
ที่ร้านไฟฟ้า ทั้งในบ้านพักอาศัย หรือแม้แต่เป็นระบบไฟฟ้าโรงงาน ที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การทำงานที่ได้มาตรฐาน และความเป็นมืออาชีพ เราอยากให้ท่านนึกถึงเรา TMK
 
“ต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้า  และติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน นึกถึง TMK”

รับประกอบและติดตั้ง
ตู้สวิทซ์บอร์ด

รับปรึกษาและ
ออกแบบระบบไฟ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
เดินสายจ่ายไฟหลักและไฟย่อย

 

 

 

รับปรึกษาและ
ออกแบบระบบโซล่าเซลล์

 

© 2024 TMKELETRICS.COM ALL RIGHTS RESERVED.